Община Генерал Тошево

05 януари ’23

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Местни данъци и такси

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Уведомяваме ви, че касата на „Местни данъци и такси“ към Община Генерал Тошево възобнови работа си. Могат да се плащат само стари данъчните задължения.

 

Отдел „Местни данъци и такси” напомня на лицата,  извършващи патентна дейност, че срокът за подаване на декларации за 2023 г. е до 31.01.2023 г. Платилите пълния размер до тази дата ползват 5% отстъпка.

Община Генерал напомня, че можете да направите лесно и бързо справка за своите задължения, чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите (НАП) и КЕП, без да се налага посещение на лицето до местната администрация.

Системата е изключително лесна за ползване, посредством сайта на Общината – https://generaltoshevo.bg/danatsi-i-taksi/obshta-informatsiya секция „Местни данъци и такси“. За да бъде извършена проверката, задълженото лице трябва да въведе своето ЕГН/ЕИН или ЛНЧ, както и ПИК код предоставен от дирекция „НАП“. За юридическите лица достъпа се осъществява с КЕП.

С цел да се ограничи плащането в брой и за улесняване на гражданите и фирмите в касата на Центъра за административно обслужване е поставено ПОС терминално устройство. Така и в двете каси на Общината притежаващите дебитни или кредитни карти могат да заплатят в отдел МДТ своите данъци  и такси, а в  касата на Информационният център съответните общински услуги.

 

Видове дебитни и кредитни карти, с които се приемат плащания са „VISA“, „VISA Electron“, „MasterCard“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС - терминал не се удържат такси и комисионни на лицето.

Още новини