Община Генерал Тошево

13 септември ’22

Съобщение за гласоподавателите относно срока за подаване на заявления

Съобщение за гласоподавателите относно срока за подаване на заявления

Съобщение за гласоподавателите относно срока за подаване на заявления

Община Генерал Тошево напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място изтича на 17.09.2022 год. (събота).

 

Във връзка с това, общинска администрация осигурява дежурство на 17.09.2022 год. (събота) от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 18.00 часа в сградата на общината от служител от звено „ЕСГРАОН“.

 

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, което става с писмено заявление до кмета на Община Генерал Тошево по образец (Приложение № 17-НС). Заявлението се подава най-късно седем дни преди изборния ден.

 

Община Генерал Тошево уведомява всички избиратели, че осигурява дежурство на  24.09.2022 год. (събота) от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 18.00 часа в сградата на общината от служител от звено „ЕСГРАОН“ за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Още новини