Община Генерал Тошево

13 август ’21

Важно!!!

Важно!!!

Важно!!!

Община Генерал Тошево уведомява, че поради извършване на подготвителни и санитарно-хигиенни дейности за учебната 2021/2022 година, в периода 1 – 10 септември ще бъдат осигурени дежурни сборни групи за деца на работещи родители от двете детски градини и детската ясла в града. За целта е необходимо всеки желаещ родител да попълни заявление по образец до директора на детската градина, в която детето му е записано.

Още новини