Община Генерал Тошево

24 ноември ’22

Важно съобщение от Булгартрансгаз

Източник на снимката: Интернет

Важно съобщение от Булгартрансгаз

На 28.11.2022 г. при извършване на изпитване на якост и плътност на газопроводно отклонение за АГРС "Генерал Тошево" обект от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД ще има контролирано изпускане на природен газ в атмосферата в землището на гр. Генерал Тошево.
Работите по изпитването ще бъдат съпроводени с неколкократно генериране на силен звук.
Съобразявайки се с възможното причиняване на неудобство на жителите от намиращите се в близост населени места, дейностите съпроведени със силен шум ще бъдат организирани и по възможност изпълнени през светлия период на денонощието.

 

Още новини