Община Генерал Тошево

31 август ’22

XXIII Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници

Фолклорен събор „Богородица“

XXIII Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници

Преминалият при огромен интерес XXIII Фолклорен събор „Богородица“, град Генерал Тошево, за втори път от началото на провеждането му беше с конкурсен характер. Официални резултати:

След направените разисквания журито

в състав: Стоян Господинов – председател (главен художествен ръководител на ПФА „Добруджа“ гр. Добрич) и членове: Иванка Русева (певица в Хора на ПФА „Добруджа“ и Христо Стефанов (музикант, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, град Добрич, раздели групите и индивидуалните участници по категории, класира участниците и разпредели наградния фонд, присъждайки следните награди:

I. П е в ч е с к и  г р у п и:

Певчески групи за автентичен фолклор до 14 г.

I награда – Децата при ПГАФ към ЦПЛР – Център за работа с деца, град Генерал Тошево;

Певчески групи за автентичен фолклор над 14 г.

I награда – Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам;

II награда – ПГ „Тракийка“ – НЧ „Просвета 1905“ гр. Аксаково, област Варна;

II награда – ГАФ „Извор“ – НЧ „Дора Габе – 1940“, с. Дъбовик;

III награда – ФГ „Здравец“ – НЧ „Ст. Караджа 1936“, с. Телериг, община Крушари;

Поощрителни награди:

ФГ – Клуб на пенсионера „Хан Кардам“, с. Кардам;

Певчески групи за обработен фолклор над 14 г.

I награда – ГИФ „Красенско веселие“ – НЧ „Йордан Йовков 1876“ с. Красен;

II награда – ФГ „Изворски напе

ви“ – НЧ „Съединение – 1943“, с. Изворово;

II. И н д и в и д у а л н и   и з п ъ л н и т е л и:

Певци до 14 г.

I награда – Преслава Галинова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина;

I награда – Славея Яворова – ОУ „С. Допроплодни“, гр. Шумен;

II награда – Рая Стойчева – Клуб на пенсионера, гр. Суворово, област Варна;

II награда – Ива Еленкова – НЧ „Пробуда 1896“, гр. Суворово, област Варна;

III награда – Йордан Станимиров – ЦПЛР – Център за работа с деца, гр. Генерал Тошево;

III награда – Стефан Бучекчиев – ЦПЛР – Център за работа с деца, гр. Генерал Тошево;

Поощрителни награди:

Евгени Добринов – НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево;

Стефани Стелиянова – НЧ „Ст. Караджа 1942“, с. Малина;

Александър Пламенов – НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево;

Певци над 14 г.

I награда – Божидар Ников – НЧ „Пробуда 1896“, гр. Суворово, област Варна;

II награда – Румяна Тодорова – с. Росица;

II награда – Иванка Желева – с. Красен;

III награда – Лили Тодорова – НЧ „Пробуда 1896“, гр. Суворово, област Варна;

Певчески дуети и триа до 14 г.

I награда – Преслава Галинова и Славея Яворова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина;

Певчески дуети и триа над 14 г.

I награда – Трио при НЧ „Иван Вазов 1946“, кв. Пастир;

II награда – Трио „Балчиклийки“ – Клуб на пенсионера, гр. Балчик;

III награда – Веселина Пападату и Денка Георгиева – НЧ с. Равна гора, община Аврен, област Варна;

Поощрителна награда:

Трио „Чародейки“ – НЧ „Тодор Рачински 2011“, с. Петлешково;

 

III. И н с т р у м е н т а л и с т и:

до 14 г.

I награда – Стефан Георгиев – НЧ „Йордан Йовков 1876“, с. Красен;

над 14 г.

I награда – Дует Стефан Георгиев и Никола Николов – НЧ „Йордан Йовков 1876“, с. Красен.

 

Специална награда за най-възрастен участник:

Димитър Стойков на 92 години при НЧ „Искра 1927“, с. Равна гора, община Аврен;

 

Награда на кмета на Община Генерал Тошево:

за масово участие и отлично представяне във всички категории:

Център за култура и отдих, град Болград, Украйна;

Клуб на пенсионера „Добруджански глас“, град Добрич – за отлично представяне във всички категории;

Още новини