Община Генерал Тошево

19 април ’22

Започнаха отчетните събрания по населените места в община Генерал Тошево

Започнаха отчетните събрания по населените места в община Генерал Тошево

Започнаха отчетните събрания по населените места в община Генерал Тошево

От 14 април започна провеждането на отчетните събрания в населените места на община Генерал Тошево. По време на срещите кмета на Общината, кметовете на кметствата и кметските наместници правят отчет за дейността през 2021 година.

 

Събранията са част от ангажиментите на местната власт към хората, но за кмета на Общината Валентин Димитров са и възможност да се срещне с жителите по места, да изслуша проблемите и въпросите им и да предприеме мерки за решаването на тези, които са в компетенциите и правомощията му.

 

В срещите с граждани вземат участие и представители на общинското ръководство и на Районното полицейско управление в Генерал Тошево.

 

До момента са обходени селата Градини, Сноп, Житен, Писарово и Присад. Като основни проблеми за жителите на населените места се очертават ВиК инфраструктурата и състоянието на уличната мрежа. Не липсват и предложения от жителите на съответните населени места, които да подобрят предоставените от Общината услуги.

 

Графика можете да видите тук: График на отчетните събрания по населени места за 2022 год.

Още новини