Община Генерал Тошево

Програма Interreg V – A Румъния-България

Програма Interreg V – A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР).
Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро от ЕФРР).
Проектите са финансирани: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.
Средствата са разпределени в 6 направления (приоритетни оси):
1.    Добре свързан регион (116,333,742.35 euro)
2.    Зелен регион (54,276,756.47 euro)
3.    Безопасен регион (41,571,196.47 euro)
4.    Квалифициран и приобщаващ регион (13,807,294.11 euro)
5.    Ефикасен регион (12,600,167.05 euro)
6.    Техническа помощ (19,914,966 euro)
Допустим регион:
Румъния - седем окръга: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;
България - осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич