Община Генерал Тошево

21 май ’24

График на демонстрационно гласуване с машина

График на демонстрационно гласуване с машина

График на демонстрационно гласуване с машина

 

ГРАФИК

 

Относно: поставяне на специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в населените места със СИК-ове с машинно гласуване на територията на Община Генерал Тошево

 

Дата Населено място Времеви период Местоположение
22.05.2024 г. с. Къпиново 8:30 - 10:00 Пенсионерски клуб, с. Къпиново
22.05.2024 г. с. Росица 10:30 - 12:00 Читалище, с. Росица
23.05.2024 г. гр. Генерал Тошево 9:00 - 12:00 Пред сградата на Общината
27.05.2024 г. с. Кардам 8:30 - 10:00 Кметство, с. Кардам
27.05.2024 г. с. Йовково 10:30 - 11:30 Пенсионерски клуб, с. Йовково

28.05.2024 г.

с. Спасово 8:30 - 10:00 Читалище, с. Спасово
28.05.2024 г. с. Люляково 10:30 - 11:30 Читалище, с. Люляково
28.05.2024 г. с. Присад 13:00 - 14:00 Пенсионерски клуб, с. Присад
29.05.2024 г. с. Пчеларово 8:30 - 10:00

Читалище, с. Пчеларово

 

Още новини